ÚDRŽBA TZB

TZB-Technické zařízení budov
Technické prostředí uvnitř staveb. Elektrotechnické rozvody, měření a regulace, elektrorozvody, zabezpečovací technika, řídicí systémy pro veškerá technická zařízení, hromosvody, telefonní rozvody, rozvody televizního signálu. TZB- klade důraz na spojení technických zařízení s úsporami energie a ekologií a dále na jejich vazbu s ostatními stavebními obory.