JEDNOTNÝ ČAS A MĚŘENÍ ČASU

Systém jednotného času umožňuje díky signálu z vysílače řídit soustavu hodin podružných. Tato soustava je napojena na hodiny hlavní, které přes rádiový signál zajistí automatickou změnu času letního na zimní a naopak.

Dle přání zákazníka, instalujeme také hodiny, které mohou zobrazovat více údajů, například datum, vlhkost a teplotu vzduchu. Systém jednotného času se využívá zejména ve školách,  průmyslových budovách, nádražích, administrativních budovách, obchodních centrech, zdravotnických zařízeních, městských bazénech apod.

Systémy jednotného času vám napojíme na evakuační rozhlas, školní zvonky, ozvučení, či jakýkoliv jiný druh signalizace.

 

 

 

Čas je jediná neobnovitelná veličina.
                                                 A.Einstein