REFERENCE

Osvětlení vstupního portálu kostela Krista Krále ve Svinově technologií LED