FOTOGALERIE

Ukázka prací s naší montážní plošinou Tatra 815 MP 27

Oprava elektrokotle v elektrokotelně s tepelným výkonem 120kW

Instalace multimediálního zázemí v školící místnosti

Instalace osvětlení  technologií LED vstupního portálu kostela Krista Krále

Oprava kabelů veřejného osvětlení a instalace kabelových spojek

Oprava osvětlení v železniční stanici Nový Jičín

Instalace technologie pro akvária

Montáž oboustranných podružných hodin

Instalace měření výroby tepla v plynové kotelně s tepelným výkonem 200kW

Oprava pohonu automatických dveří

Instalace přečerpávače odpadních vod

Oprava zvedací hydraulické rampy a přetěsnění hydraulického válce

Oprava věžních hodin a instalace svodičů přepětí v kostele sv.Jiří v Dobré

Oprava a výměna  výbojkových svítidel

Výměna stávajících zářivkových svítidel za svítidla s technologií LED v chemické části ČOV

Oprava osvětlení a instalace nových svítidel

Nouzové zavření  vadných pohonů vzduchových klapek v železniční stanici Ostrava Svinov

Výměna parního ventilu ve výměníkové stanici tepla

Oprava výbojkového osvětlení

Oprava výbojkového osvětlení fasády na přístavbě historické budovy